Zdieľajte našu webstránku:
Európska akadémia pacientov

Archív mesiaca január 2017

Katarína Fedorová

V oblasti dostupnosti najmodernejšej liečby pre všetkých pacientov na Slovensku nás ešte čaká mnoho práce – vďaka EUPATI viem, kde a ako začať. Katarína je zakladateľkou a predsedníčkou Združenia pacientov s hematologickými malignitami (www.hematologickypacient.sk). Profesiou je právnička, venuje sa najmä právu sociálneho zabezpečenia a medicínskemu právu.Vedie viacero bezplatných právnych poradní pre pacientov s onkologickými a…

Čítať ďalej

Marica Laščeková

Štúdium EUPATI je veľmi obohacujúce. Dozvedám sa informácie, ktoré mi pomáhajú rozvíjať moju prácu v rámci pacientskych organizácií, napr. v oblasti vývoja liekov, hlásenia nežiaducich účinkov, či adherencie k liečbe. Toto štúdium je veľmi obsiahle a komplexné. Za veľký prínos považujem aj možnosť stretnúť sa so zástupcami pacientskych združení z iných krajín Európy a vymieňať si názory ako postupujú v otázkach, ktoré máme spoločné. Aj vďaka EUPATI nadobúdam pocit, že môžem objektívne vstúpiť do diskusie s rôznymi aktérmi zdravotného systému ako partner a pokúsiť sa prezentovať, konštruktívne argumentovať a hájiť záujmy pacientov tak, aby sme mali zdravotný systém slúžiaci pacientovi.

Čítať ďalej