Zdieľajte našu webstránku:
Európska akadémia pacientov

Príspevky autora eupati

Katarína Fedorová

V oblasti dostupnosti najmodernejšej liečby pre všetkých pacientov na Slovensku nás ešte čaká mnoho práce – vďaka EUPATI viem, kde a ako začať. Katarína je zakladateľkou a predsedníčkou Združenia pacientov s hematologickými malignitami (www.hematologickypacient.sk). Profesiou je právnička, venuje sa najmä právu sociálneho zabezpečenia a medicínskemu právu.Vedie viacero bezplatných právnych poradní pre pacientov s onkologickými a…

Čítať ďalej

Marica Laščeková

Štúdium EUPATI je veľmi obohacujúce. Dozvedám sa informácie, ktoré mi pomáhajú rozvíjať moju prácu v rámci pacientskych organizácií, napr. v oblasti vývoja liekov, hlásenia nežiaducich účinkov, či adherencie k liečbe. Toto štúdium je veľmi obsiahle a komplexné. Za veľký prínos považujem aj možnosť stretnúť sa so zástupcami pacientskych združení z iných krajín Európy a vymieňať si názory ako postupujú v otázkach, ktoré máme spoločné. Aj vďaka EUPATI nadobúdam pocit, že môžem objektívne vstúpiť do diskusie s rôznymi aktérmi zdravotného systému ako partner a pokúsiť sa prezentovať, konštruktívne argumentovať a hájiť záujmy pacientov tak, aby sme mali zdravotný systém slúžiaci pacientovi.

Čítať ďalej

Pozvánka na konferenciu EUPATI 2016

Záverečná konferencia projektu EUPATI je veľmi špeciálnou udalosťou, kde si budeme pripomínať 5-ročné úsilie o vzdelávanie pacientov a pripravíme sa na nadchádzajúce obdobie – budúcnosť spočíva v lepšom zdraví, ktoré prinesie priamejšie zahrnutie pacientskych expertov do procesov medicínskeho výskumu a vývoja.

Čítať ďalej

Pacientska deklarácia o vzdelávaní

Podporujeme víziu Európskeho pacientskeho fóra, aby všetci pacienti v Európskej únii mali na princípe rovnosti spravodlivý prístup k vysoko kvalitnej, bezpečnej, dostupnej a na pacienta orientovanej zdravotnej a sociálnej starostlivosti.

Čítať ďalej

národná konferencia EUPATI „PACIENT A INOVÁCIE V MEDICÍNE“

Dňa 20.2.2016 sa na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave zišlo viac ako 130 pacientov, ochrancov práv pacientov, pedagógov a odborníkov zo Slovenska, Veľkej Británie, Írska a Srbskej republiky. V pléne a na súvisiacej výstave prezentovali svoje aktivity predstavitelia 22 pacientskych organizácií.

Čítať ďalej