Zdieľajte našu webstránku:
Európska akadémia pacientov

Príspevky autora skadmin1

Pacient a liek bol opäť úspešný

Vždy keď chceme zorganizovať nejaké podujatie, je na to potrebné pozháňať ľudí. Vtedy vystupuje do popredia moja najneobľúbenejšia činnnosť, telefonovanie. Problém vôbec nie je v ľuďoch, ale vo mne, proste to nerada robím. Avšak keď nájdeme dostatočný počet účastníkov a podujatie sa môže vôbec konať, je to pre mňa obrovská radosť. Je veľmi povzbudivé vidieť…

Čítať ďalej

2. celoslovenská pacientska konferencia AOPP

Tak ako minulý rok, aj tento rok sa 23. a 24. novembra zišli pacienti s odborníkmi z oblasti farmakológie, lekárstva a zdravotníctva, aby na druhom ročníku celoslovenskej pacientskej konferencie AOPP, a zároveň Tretej národnej konferencii EUPATI SK, diskutovali o aktuálnych témach v zdravotníctve. Kým minulý ročník sa zaoberal zmenami v zákone 363/2011 o rozsahu a…

Čítať ďalej

Správy z našich aktivít

(20.2.2018) Quo vadis hepatológia – seminár Viac informácií nájdete tu (22.2.2018) Krízová komunikácia – webinár Nie všetko vždy vychádza podľa plánov. Je úplne normálne ak občas zakopneme a je z toho problém. Odrazu sa však vynorí množstvo otázok od členov, partnerov, zamestnancov, dobrovoľníkov, ale aj zo strany novinárov. Takáto situácia prichádza rýchlo a nečakane a…

Čítať ďalej

Správy z našich aktivít

Milí sympatizanti, prinášame vám správy z našich aktivít, ktoré sme pripravili v minulom roku s Partnermi v rozvoji pacientskych organizácií. Webinár – september Seminár – október Webinár – november

Čítať ďalej

Včasná intervencia

Prečo je včasná intervencia dobrý nápad? lepšie ošetrenie zníženie rizika vzniku sprievodných ochorení pomoc pri návrate ku každodenným aktivitám zotrvanie alebo návrat do práce   Bariéry včasnej intervencie Primárna starostlivosť: liečebné postupy nemusia byť predpísané zavčasu; cieľ – umožnenie návratu do práce ako klinický výsledok nie je prioritou Sekundárna strarostlivosť: PN je druhotnou prioritou Hodnotenie…

Čítať ďalej

Choroby pohybového aparátu v Európe

Podstata včasnej intervencie – včasne zakročiť a čo najskôr riešiť problémy spojené s MSK Dôkazy ukazujú, že včasná identifikácia, včasné odoslanie k špecialistovi a cielená intervencia vedú k zlepšeniu zdravia zamestnancov

Čítať ďalej

Projekt EUPATI Slovensko pre HepHelpKlub

Miesto a termín konania: Hotel Satelit, Piešťany 14.9.2017 Prednášajúci: prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc. na tému „Klinická a ekonomická efektívnosť inovatívnej liečby CHC“ Ing. Mgr. Eva Čikelová na tému „Reklama na lieky vs. pacient“   Dňa 14.09.2017 sa konalo v Piešťanoch v hoteli Satelit pre cca 40 členov HepHelpKlubu v rámci výučbového programu EUPATI Slovensko prednáškové popoludnie. V prednáške „Klinická a ekonomická…

Čítať ďalej

Novinky z EUPATI

V júni sa konalo dvojdňové stretnutie všetkých národných platforiem EUPATI v Berlíne. Bolo rozdelené na dve časti – valné zhromaždenie národných platforiem a budovanie ich kapacít. Program bol zameraný na rozvoj a rozširovanie projektu EUPATI. Európska akadémia pacientov (EUPATI) ponúka školenia pacientskym expertom (pozn. pacientom, ktorí absolvovali EUPATI školenie pre pacientskych expertov) v oblasti vývoja liekov, klinických štúdií, nariadení…

Čítať ďalej

Seminár Pacient a liek

Kurz Pacient a liek aj o nanotechnológiách v medicíne Najnovšie poznatky zo sveta medicíny,  prínosy a riziká vakcinácie, histamínová alergia, moderné technológie  i témy o vzdelávaní pacientov boli  predmetom ostatného vzdelávacieho kurzu Pacient a liek. Ten pripravila 11. mája Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity a zúčastniť sa ho mohli všetci záujemcovia  z radov pacientskych organizácií.  Tematický vzdelávací kurz Pacient a liek sa konal už…

Čítať ďalej