Zdieľajte našu webstránku:
Európska akadémia pacientov

Choroby pohybového aparátu v Európe

  • Podstata včasnej intervencie – včasne zakročiť a čo najskôr riešiť problémy spojené s MSK
  • Dôkazy ukazujú, že včasná identifikácia, včasné odoslanie k špecialistovi a cielená intervencia vedú k zlepšeniu zdravia zamestnancov