Zdieľajte našu webstránku:
Európska akadémia pacientov

národná konferencia EUPATI „PACIENT A INOVÁCIE V MEDICÍNE“

Dňa 20.2.2016 sa na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave zišlo viac ako 130 pacientov, ochrancov práv pacientov, pedagógov a odborníkov zo Slovenska, Veľkej Británie, Írska a Srbskej republiky. V pléne a na súvisiacej výstave prezentovali svoje aktivity predstavitelia 22 pacientskych organizácií. Konferencii EUPATI poslali pozdravy predstavitelia pacientskych organizácií z Českej republiky, Maďarska, Cypru a ďalší, ktorí sa z rôznych príčin nemohli na konferencii osobne zúčastniť.

Partnermi konferencie EUPATI boli Európske pacientske fórum so sídlom v Bruseli, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (SZU), Asociácia na ochranu práv pacientov v Slovenskej republike, medzinárodná vedecká odborná spoločnosť ISPOR Slovensko a Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu na Slovensku. Štruktúra partnerov národnej platformy a konferencie rešpektuje pravidlá stanovené EUPATI v rámci európskych projektov pod záštitov IMI.

Prvú slovenskú konferenciu EUPATI s medzinárodnou účasťou slávnostne otvoril a účastníkov privítal rektor SZU prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., a generálna sekretárka Európskeho fóra pacientov pani Nicola Bedlington.

Hlavnou témou konferencie bolo predstavenie celoeurópskeho projektu Európskej akadémie pacientov EUPATI, zameraného na vzdelávanie pacientov. Slovensko je prvou krajinou v rámci strednej a východnej Európy, kde tento projekt otvorili. V najbližších mesiacoch sa začne na akademickej pôde SZU realizovať výučba pacientov a predstaviteľov pacientskych organizácií podľa výučbových plánov a tém Európskej pacientskej akadémie.

Účastníci na záver konferencie po živej diskusii schválili znenie Pacientskej deklarácie o vzdelávaní.