Zdieľajte našu webstránku:
Európska akadémia pacientov

Včasná intervencia

Autor: skadmin1 | 17.01.2018 | 0 komentárov

Prečo je včasná intervencia dobrý nápad? lepšie ošetrenie zníženie rizika vzniku sprievodných ochorení pomoc pri návrate ku každodenným aktivitám zotrvanie alebo návrat do práce   Bariéry včasnej intervencie Primárna starostlivosť: liečebné postupy nemusia byť predpísané zavčasu; cieľ – umožnenie návratu do práce ako klinický výsledok nie je prioritou Sekundárna strarostlivosť: PN je druhotnou prioritou Hodnotenie…

čítať ďalej

Choroby pohybového aparátu v Európe

Autor: skadmin1 | 17.01.2018 | 0 komentárov

Podstata včasnej intervencie – včasne zakročiť a čo najskôr riešiť problémy spojené s MSK Dôkazy ukazujú, že včasná identifikácia, včasné odoslanie k špecialistovi a cielená intervencia vedú k zlepšeniu zdravia zamestnancov

čítať ďalej

Projekt EUPATI Slovensko pre HepHelpKlub

Autor: skadmin1 | 29.09.2017 | 0 komentárov

Miesto a termín konania: Hotel Satelit, Piešťany 14.9.2017 Prednášajúci: prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc. na tému „Klinická a ekonomická efektívnosť inovatívnej liečby CHC“ Ing. Mgr. Eva Čikelová na tému „Reklama na lieky vs. pacient“   Dňa 14.09.2017 sa konalo v Piešťanoch v hoteli Satelit pre cca 40 členov HepHelpKlubu v rámci výučbového programu EUPATI Slovensko prednáškové popoludnie. V prednáške „Klinická a ekonomická…

čítať ďalej

Novinky z EUPATI

Autor: skadmin1 | 08.08.2017 | 0 komentárov

V júni sa konalo dvojdňové stretnutie všetkých národných platforiem EUPATI v Berlíne. Bolo rozdelené na dve časti – valné zhromaždenie národných platforiem a budovanie ich kapacít. Program bol zameraný na rozvoj a rozširovanie projektu EUPATI. Európska akadémia pacientov (EUPATI) ponúka školenia pacientskym expertom (pozn. pacientom, ktorí absolvovali EUPATI školenie pre pacientskych expertov) v oblasti vývoja liekov, klinických štúdií, nariadení…

čítať ďalej

Seminár Pacient a liek

Autor: skadmin1 | 24.05.2017 | 0 komentárov

Kurz Pacient a liek aj o nanotechnológiách v medicíne Najnovšie poznatky zo sveta medicíny,  prínosy a riziká vakcinácie, histamínová alergia, moderné technológie  i témy o vzdelávaní pacientov boli  predmetom ostatného vzdelávacieho kurzu Pacient a liek. Ten pripravila 11. mája Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity a zúčastniť sa ho mohli všetci záujemcovia  z radov pacientskych organizácií.  Tematický vzdelávací kurz Pacient a liek sa konal už…

čítať ďalej

Nadchádzajúce udalosti

Nie sú žiadne nadchádzajúce udalosti v tomto momente.

História udalostí

Staňte sa členom EUPATI Slovensko

Prihláste sa na odber noviniek EUPATI Slovensko, aby ste vždy boli informavaní o našich aktivitách, vzdelávacích nástrojoch pre pacientov a mohli byť v spojení s inými pacientskymi organizáciami.