Zdieľajte našu webstránku:
Európska akadémia pacientov

9. workshop – Aktuality správnej klinickej praxe

Autor: skadmin1 | 24.04.2017 | 0 komentárov

Dňa 20.4. sa zástupcovia AOPP, ktorí sa zároveň venujú vzdelávaniu pacientov v oblasti medicínskeho výskumu a vývoja, zúčastnili 9. workshopu – Aktuality správnej klinickej praxe, Klinické skúšanie produktov a liekov v SR 2017: Implementácia Nariadenia EÚ č.536/2014 v Slovenskej republike – Aktuálny stav, perspektívy a úlohy. Tento workshop bol zároveň jubilejným 20. celoštátnym stretnutím etických…

čítať ďalej

Pozvánka na konferenciu EUPATI 2016

Autor: eupati | 14.12.2016 | 0 komentárov

Záverečná konferencia projektu EUPATI je veľmi špeciálnou udalosťou, kde si budeme pripomínať 5-ročné úsilie o vzdelávanie pacientov a pripravíme sa na nadchádzajúce obdobie – budúcnosť spočíva v lepšom zdraví, ktoré prinesie priamejšie zahrnutie pacientskych expertov do procesov medicínskeho výskumu a vývoja.

čítať ďalej

Pacientska deklarácia o vzdelávaní

Autor: eupati | 20.02.2016 | 0 komentárov

Podporujeme víziu Európskeho pacientskeho fóra, aby všetci pacienti v Európskej únii mali na princípe rovnosti spravodlivý prístup k vysoko kvalitnej, bezpečnej, dostupnej a na pacienta orientovanej zdravotnej a sociálnej starostlivosti.

čítať ďalej

národná konferencia EUPATI „PACIENT A INOVÁCIE V MEDICÍNE“

Autor: eupati | 20.02.2016 | 0 komentárov

Dňa 20.2.2016 sa na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave zišlo viac ako 130 pacientov, ochrancov práv pacientov, pedagógov a odborníkov zo Slovenska, Veľkej Británie, Írska a Srbskej republiky. V pléne a na súvisiacej výstave prezentovali svoje aktivity predstavitelia 22 pacientskych organizácií.

čítať ďalej

Nadchádzajúce udalosti

Nie sú žiadne nadchádzajúce udalosti v tomto momente.

História udalostí

Staňte sa členom EUPATI Slovensko

Prihláste sa na odber noviniek EUPATI Slovensko, aby ste vždy boli informavaní o našich aktivitách, vzdelávacích nástrojoch pre pacientov a mohli byť v spojení s inými pacientskymi organizáciami.