Zdieľajte našu webstránku:
Európska akadémia pacientov

Pozvánka na konferenciu EUPATI 2016

  1. decembra 2016 budú v Bruseli promovaní absolventi EUPATI Training Course.

Záverečná konferencia projektu EUPATI je veľmi špeciálnou udalosťou, kde si budeme pripomínať 5-ročné úsilie o vzdelávanie pacientov a pripravíme sa na nadchádzajúce obdobie – budúcnosť spočíva v lepšom zdraví, ktoré prinesie priamejšie zahrnutie pacientskych expertov do procesov medicínskeho výskumu a vývoja.

Veríme, že účasť pacientov v medicínskom výskume a vývoji je tou hnacou silou, ktorá prinesie zmeny v zdravotníctve a vývoji inovatívnej medicíny. Projekt EUPATI je vzrušujúca a jedinečná príležitosť ponúkajúca pacientom a ochrancom práv pacientov vzdelanie a informácie o vývoji a regulácii nových liekov.

EUPATI má svoje národné platformy už v 18 krajinách. Národné kontaktné tímy ponúkajú semináre a konzultácie pacientskym organizáciám, spolupracujú s reprezentantmi v oblasti klinického výskumu, etických komisií, regulačných orgánov a farmaceutického priemyslu.

Hlavným cieľom je spojiť tieto iniciatívy do jednej a tak vytvoriť hodnotný systém pre všetkých. Pre pacientov to znamená lepšie porozumenie v oblasti výskumu a inovácií, ktoré vedú k lepšej liečbe a v konečnom dôsledku k lepšiemu zdravotnému stavu a blahobytu samotného pacienta.

Táto konferencia poskytne základ pre plodnú spoluprácu medzi všetkými zainteresovanými stranami v procese medicínskeho vývoja. Zameriame sa na udržateľnosť ekosystému v oblasti medicínskych inovácií za pomoci pacientov, regulačných orgánov, partnerov z akademickej pôdy a farmaceutického priemyslu, ako aj na ich vzájomnú podporu, aby sme dosiahli náš spoločný cieľ – zlepšenie zdravia.