Zdieľajte našu webstránku:
Európska akadémia pacientov

Projekt EUPATI Slovensko pre HepHelpKlub

Miesto a termín konania: Hotel Satelit, Piešťany 14.9.2017

Prednášajúci:

prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc. na tému „Klinická a ekonomická efektívnosť inovatívnej liečby CHC“

Ing. Mgr. Eva Čikelová na tému „Reklama na lieky vs. pacient“

 

Dňa 14.09.2017 sa konalo v Piešťanoch v hoteli Satelit pre cca 40 členov HepHelpKlubu v rámci výučbového programu EUPATI Slovensko prednáškové popoludnie.

V prednáške „Klinická a ekonomická efektívnosť inovatívnej liečby CHC“ prof. Holomáň zoznámil prítomných pacientov s liečbou novými inovatívnymi molekulami, ktoré sú do budúcnosti veľkým prísľubom pre eradikáciu vírusu hepatitídy C aj na Slovensku.

V prednáške uviedol prvé dostupné štatistické údaje v liečbe antivirotikami DAAs druhej generácie v uplynulých dvoch rokoch a vysvetlil princíp výberu kandidátov na takýto typ liečby.

Pacienti v diskusii veľmi ocenili možnosť hovoriť o svojej chorobe s erudovaným odborníkom hepatológom a zároveň uvítali ponuku vzdelávania v rámci projektu EUPATI Slovensko, i vo všeobecnosti vzdelávanie pacientov na SZU v rámci Slovenskej akadémie vzdelávania pacientov.

V ďalšej prednáške na tému „Reklama na lieky vs. pacient“ oboznámila Ing. Čikelová prítomných so základnými informáciami zákona o reklame 147/2001 Z.z., v jeho rámci najmä s pravidlami reklamy o lieku, o legislatívnych náležitostiach korektnej reklamy na lieky v masmédiách, na internete, resp. ako sa brániť pred zavádzajúcou reklamou na lieky a výživové doplnky.

Pacienti uvítali, že môžu diskutovať v rámci vzdelávania pacientov o téme, ktorá im pomôže odhaľovať zavádzajúcu reklamu, ohrozujúcu zdravie pacienta.

 

Bratislava 27.9.2017