Zdieľajte našu webstránku:
Európska akadémia pacientov

Seminár Pacient a liek

Kurz Pacient a liek aj o nanotechnológiách v medicíne

Najnovšie poznatky zo sveta medicíny,  prínosy a riziká vakcinácie, histamínová alergia, moderné technológie  i témy o vzdelávaní pacientov boli  predmetom ostatného vzdelávacieho kurzu Pacient a liek.

Ten pripravila 11. mája Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity a zúčastniť sa ho mohli všetci záujemcovia  z radov pacientskych organizácií.  Tematický vzdelávací kurz Pacient a liek sa konal už opakovane. Kurz predstavil niekoľko zaujímavých tém v oblasti vzdelávania pacientov, vakcinácie, moderných technológií v medicíne a aktuálnych informácií v práci s pacientmi.

Seminár otvoril prof. Holomáň prednáškou na tému: Pacient – súčasť alebo cieľ zdravotníctva? Okrem iného sme otvorili tému spokojnosti pacientov, požiadaviek a očakávaní verejnosti o zdravotnej starostlivosti a racionálnej farmakoterapii.  V diskusii sa preberala o. i. aj téma, čo má robiť pacient, ktorého zdravotný problém ďalej odborníci neriešia.  Odporúča sa najskôr osloviť svojho všeobecného lekára, potom sa obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou či samotnú zdravotnú poisťovňu.

Ing. Balážová poskytla aktuálne informácie z dvoch iniciatív medzi pacientmi – projekt EUPATI a projekt Fit for Work. Cieľom iniciatívy Fit for Work je presadzovať zmeny v oblasti zdravia a pracovnej politiky a praxe v prospech pacientov s chronickými chorobami. Vytvárajú rôzne nástroje, aby pomáhali meniť životy k lepšiemu, šetriť náklady zamestnávateľov a vlád; prispievajú k udržateľnosti zdravotníckych systémov po celom svete. Aktuálne informácie o EUPATI nájdete na ich webovej stránke: www.sk.eupati.eu.

Pani doktorka Pertináčová otvorila tému významu, rizík a prínosov vakcinácie. Ich najväčším prínosom je boj proti infekčným ochoreniam. Z hľadiska významu vakcíny chránia pred vznikom nákazy a znižujú výskyt až elimináciu niektorých ochorení. Riziká antivakcinačných hnutí – vznik epidémií, napr. v súčasnosti osýpky v Európe; vedie k poškodeniu stability zavedených imunizačných programov v krajinách. Pani doktorka sa vyjadrila aj k argumentom, ktoré šíria antivakcinačné skupiny a tieto fámy, jednu po druhej, vyvrátila. Apelovala pritom, aby sa ľudia pri rozhodovaní, či zaočkovať alebo nezaočkovať svoje deti riadili najmä faktami.

Vo svojej prednáške nám PharmDr. Slobodová, PhD. hovorila o histamíne a histamínovej intolerancii. Histamín ako esenciálna aminokyselina reguluje dôležité funkcie v tele (trávenie, spánok, krvný tlak, mozog a pod.). Problémy však nastanú vtedy, keď ho v potrave prijímame viac, ako naše telo dokáže spracovať.

V rámci pravidelnej rubriky „Predstavujeme pacientske organizácie“ nám p. Štefančík predstavil OZ Dom Svetla Slovensko, vysvetlil nám pojmy HIV a AIDS, venoval sa histórii HIV/AIDS, ako sa infekcia prenáša a ako sa chrániť. V závere prednášky sme sa dozvedeli, ako sme na tom na Slovenku a ako žiť s HIV. Viac informácií nájdete na www.domsvetlaslovensko.sk.

Popoludní sme začali prednáškou PhDr. Márie Lévyovej, prezidentky Asociácie na ochranu práv pacientov SR, o  prioritách a cieľoch AOPP na rok 2017. AOPP pôsobí v nasledujúcich oblastiach: legislatíva, verejná politika, európska spolupráca, poradenstvo, vzdelávanie a pomoc pacientskym organizáciám. Viac informácií nájdete na www.aopp.sk.

Nanotechnológie (pracujúce na úrovni 10-9)v medicíne nám predstavil prof. Jozef Glasa zo SZU. Medzi súčasné biotechnológie s významnými aplikáciami v medicíne patria okrem nanotechnológií aj  informačné technológie, génové inžinierstvo, syntetická biológia, celulárna biológia a regeneratívna medicína, inak známe ako aj konvergujúce technológie. Hlavné oblasti ich využitia v medicíne zahŕňajú napr. náhrady kĺbov, analytické technológie a diagnostické nástroje, nano-imaging, nano-roboty, a pod.

Ing. Petra Balážová vo svojej druhej prednáška porovnala digitálne zdravotníctvo na Slovensku a vo svete. V porovnaní s iným krajinami EÚ je Slovensko v tejto oblasti ešte nedostatočne rozvinuté, no už koncom tohto roka by sa mohla situácia zmeniť. V závere svojej prednášky nám priblížila budúcnosť digitálneho zdravotníctva, ktoré možno už ani nie je takou ďalekou budúcnosťou.

Ing. Mgr. Eva Čikelová upriamila našu pozornosť v poslednej prednáške na tému Reklama na lieky versus pacient. Upozornila nás na zákon o reklame a jeho implementácii v rôznych médiách. V závere svojej prednášky sme diskutovali o reklame off-label liekov a ďalších typoch reklamy liekov.

-qp-