Zdieľajte našu webstránku:
Európska akadémia pacientov

Správy z našich aktivít

(20.2.2018) Quo vadis hepatológia – seminár
Viac informácií nájdete tu
(22.2.2018) Krízová komunikácia – webinár
Nie všetko vždy vychádza podľa plánov. Je úplne normálne ak občas zakopneme a je z toho problém. Odrazu sa však vynorí množstvo otázok od členov, partnerov, zamestnancov, dobrovoľníkov, ale aj zo strany novinárov. Takáto situácia prichádza rýchlo a nečakane a prináša množstvo stresu. Nastáva krízový režim a nastupuje krízová komunikácia. Jej zvládnutie je častokrát kľúčové a vplýva na ďalší chod organizácie. Krízu nie je dobré podceňovať, ale v žiadnom prípade sa nemôže stať ani strašiakom, ktorý nás paralyzuje. Ako zvládnuť krízu a poučiť sa z nej? Zistili sme na webinári ohľadom krízovej komunikácie.
 
(10.4.2018) Biologicky podobné lieky alebo tzv. Biosimilars – webinár
Dňa 10. apríla sme vám priniesli ďalší zo série webinárov, tentokrát na tému biologicky podobných liekov alebo tzv. biosimilars.
Lektorka Petra Balážová si pre účastníkov webinára pripravila zaujímavú prezentáciu o tom, čo je biologická liečba, čo sú to biologicky podobné lieky a aké sú rozdiely medzi biologickými a biologicky podobnými liekmi. Záver webinára patril porovnaniu generických liekov a biologicky podobných liekov a účastníci sa dozvedeli o rozdieloch medzi nimi.
 
(10.5.2018) Pacient a Liek
Kurz Pacient a liek pripravila 10. mája Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity a zúčastniť sa ho mohli všetci záujemcovia z radov pacientskych organizácií. Tematický vzdelávací kurz Pacient a liek sa konal už opakovane. Kurz predstavil niekoľko zaujímavých tém v oblasti vzdelávania pacientov, potravinových alergií a intolerancií a aktuálnych informácií v práci s pacientmi.