Zdieľajte našu webstránku:
Európska akadémia pacientov

Včasná intervencia

Prečo je včasná intervencia dobrý nápad?

  • lepšie ošetrenie
  • zníženie rizika vzniku sprievodných ochorení
  • pomoc pri návrate ku každodenným aktivitám
  • zotrvanie alebo návrat do práce

 

Bariéry včasnej intervencie

  • Primárna starostlivosť: liečebné postupy nemusia byť predpísané zavčasu; cieľ – umožnenie návratu do práce ako klinický výsledok nie je prioritou
  • Sekundárna strarostlivosť: PN je druhotnou prioritou
  • Hodnotenie zdravotnej technológie: zameranie na ekonomické A spoločenské prínosy liečby; znižovanie pravdepodobnosti úhrady včasných klinických intervencií
  • Správanie zamestnávateľa: včasné neodoslanie na pracovné lekárstvo = predĺženie PN, zvýšenie rizika trvalej PN

 

Prínos včasnej intervencie – okrem klinických benefitov pre pacientov a ich rodiny, treba zmieniť aj ekonomické benefity.

Od čoho závisí úspech včasnej intervencie?