Zdieľajte našu webstránku:
Európska akadémia pacientov

Kto sú študenti EUPATI Slovensko?

EUPATI (Európska pacientska akadémia inovatívnej medicíny) je  jedinečný projekt, v rámci ktorého skupina odborníkov spracovala do zrozumiteľného jazyka všetky dôležité témy týkajúce sa výskumu a vývoja liekov a medicínskych technológií. Súčasťou študijného materiálu sú aj konkrétne príklady, ako môže pacient alebo ochranca práv pacientov (človek, ktorý vystupuje a koná v mene a prospech pacientov) prispieť svojimi názormi a skúsenosťami do jednotlivých fáz tohto procesu, ako a kedy môže pomôcť.

EUPATI je 5-ročný projekt, ktorý je podporovaný 1:1 Európskou komisiou a súkromnými spoločnosťami. Začal sa v roku 2012 prípravou materiálov a končí v roku 2016. Od roku 2017 však bude pokračovať v mierne upravenej podobe.

EUPATI akadémiu absolvovalo doposiaľ približne 100 pacientov a ochrancov práv pacientov z celej Európy. Zo Slovenska boli prijaté na štúdium dve zástupkyne JUDr. Katatína Fedorová, PhD. z OZ Hematologický pacient a Ing. Marica Laščeková z OZ InkoFórum a OZ Pacientov s dermatologickými malignitami. Štúdium je online, je v angličtine (ale môžete si vybrať napr. aj nemecký jazyk) a je rozdelené do 6 modulov. Za každým modulom nasleduje test. Po absolvovaní všetkých testov a 2 päťdňových seminároch, ktoré vyžadujú osobnú účasť, získavate certifikát o absolvovaní.

Témy, ktoré EUPATI pokrýva sú: výskum a plánovanie vývoja liekov; neklinické testovanie a farmaceutický vývoj; výskumná a konfirmačná analýza klinického vývoja; klinické štúdie; vstup medicínskej technológie na trh, bezpečnosť lieku, farmakovigilancia (veda o získavaní a posudzovaní nežiaducich účinkov lieku), farmakoepidemiológia (veda o používaní a účinkoch medicíny); princípy a praktiky hodnotenia medicínskych technológií (HTA).

Účastník kurzu získava ucelený prehľad v oblasti výskumu, vývoja a podmienok uvádzania na trh nových liekov a medicínskych technológií a môže sa stať ako pacient alebo ochranca práv pacientov partnerom do diskusie s rôznymi predstaviteľmi zdravotného systému. Pohľad edukovaného pacienta je vždy cenný a svojim názorom vie v mnohých prípadoch konštruktívne prispieť do debaty. Preto pozývame predstaviteľov zdravotného systému, aby využili ich skúsenosti a vedomosti, vďaka čomu sa nám podarí robiť rozhodnutia, ktoré budú zohľadňovať aj pacientsku perspektívu.

Spoznajte študentov EUPATI Slovensko

Katarína Fedorová

V oblasti dostupnosti najmodernejšej liečby pre všetkých pacientov na Slovensku nás ešte čaká mnoho práce – vďaka EUPATI viem, kde a ako začať. Katarína je zakladateľkou a predsedníčkou Združenia pacientov s hematologickými malignitami (www.hematologickypacient.sk). Profesiou je právnička, venuje sa najmä právu sociálneho zabezpečenia a medicínskemu právu.Vedie viacero bezplatných právnych poradní pre pacientov s onkologickými a…

Zistiť viac

Marica Laščeková

Štúdium EUPATI je veľmi obohacujúce. Dozvedám sa informácie, ktoré mi pomáhajú rozvíjať moju prácu v rámci pacientskych organizácií, napr. v oblasti vývoja liekov, hlásenia nežiaducich účinkov, či adherencie k liečbe. Toto štúdium je veľmi obsiahle a komplexné. Za veľký prínos považujem aj možnosť stretnúť sa so zástupcami pacientskych združení z iných krajín Európy a vymieňať si názory ako postupujú v otázkach, ktoré máme spoločné. Aj vďaka EUPATI nadobúdam pocit, že môžem objektívne vstúpiť do diskusie s rôznymi aktérmi zdravotného systému ako partner a pokúsiť sa prezentovať, konštruktívne argumentovať a hájiť záujmy pacientov tak, aby sme mali zdravotný systém slúžiaci pacientovi.

Zistiť viac

Kontaktujte študentov EUPATI Slovensko