Zdieľajte našu webstránku:
Európska akadémia pacientov

Marica Laščeková

Štúdium EUPATI je veľmi obohacujúce. Dozvedám sa informácie, ktoré mi pomáhajú rozvíjať moju prácu v rámci pacientskych organizácií, napr. v oblasti vývoja liekov, hlásenia nežiaducich účinkov, či adherencie k liečbe. Toto štúdium je veľmi obsiahle a komplexné. Za veľký prínos považujem aj možnosť stretnúť sa so zástupcami pacientskych združení z iných krajín Európy a vymieňať si názory ako postupujú v otázkach, ktoré máme spoločné. Aj vďaka EUPATI nadobúdam pocit, že môžem objektívne vstúpiť do diskusie s rôznymi aktérmi zdravotného systému ako partner a pokúsiť sa prezentovať, konštruktívne argumentovať a hájiť záujmy pacientov tak, aby sme mali zdravotný systém slúžiaci pacientovi.

Marica je predsedom OZ InkoFórum od roku 2013. Predtým pôsobila v oblasti marketingu a produktového manažmentu v nadnárodných spoločnostiach a na MZ SR ako referent a člen Kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky. Aj vďaka EUPATI bola prizvaná za spoluzakladateľa nového združenia Pacientov s dermatologickými malignitami. Má tri deti, vo voľnom čase rada číta a cvičí jógu.