Zdieľajte našu webstránku:
Európska akadémia pacientov

Pacient a liek bol opäť úspešný

Vždy keď chceme zorganizovať nejaké podujatie, je na to potrebné pozháňať ľudí. Vtedy vystupuje do popredia moja najneobľúbenejšia činnnosť, telefonovanie. Problém vôbec nie je v ľuďoch, ale vo mne, proste to nerada robím. Avšak keď nájdeme dostatočný počet účastníkov a podujatie sa môže vôbec konať, je to pre mňa obrovská radosť. Je veľmi povzbudivé vidieť pacientov hladných po nových informáciách. Aj keď vykráčať na druhé alebo tretie poschodie nie je pre nich vôbec jednoduché, prídu.
Inak to nebolo ani 10. mája, kedy sa konal ďalší z tematických seminárov Pacient a liek na Slovenskej zdravotníckej univerzite. Účastníci s doslova zatajeným dychom počúvali, aké dopady má revízia úhrad za lieky na pacientov, s obdivom sledovali prezentáciu prezidentky Asociácie na ochranu práv pacientov SR Márie Lévyovej o aktivitách tohto občianskeho združenia, záujem vzbudila aj prednáška o tvorbe Štandardných diagnostických a liečebných postupoch v rámci každého zamerania medicíny a žiadaná prednáška od doktorky Viery Lesákovej ohľadom komunikácie so zdravotnými poisťovňami vyvolala búrlivú diskusiu.
Osviežení a oddýchnutí sme sa poobede vrátili do vyvetranej miestnosti a mohli sme otvoriť debatu na dve témy záverečných prác študentov odborného vzdelávacieho cyklu Zdravotníctvo a dostupnosť liečby a liekov. Petra Balážová sa vo svojej práci popasovala s citlivou témou takmer každej pacientskej organizácie a to motivovanie a udržanie mladých ľudí v pacientskych organizáciách. Stanislava Bošiaková upriamila pozornosť na manažment pacienta pri triple negatívnom karcinóme prsníka. Obe dievčatá vzbudili záujem u účastníkov. Škoda, že sme nemali viac času na ďalšie témy.
S potleskom sme sa rozlúčili a dúfame, že účastníci sa podelia o tieto informácie s ostatnými členmi svojich pacientskych združení a že sa uvidíme na ďalšom kurze v novembri.

-qp-